Kategorie Prawa Jazdy

Traktor do egzaminu na prawo jazdy kategorii TPrawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania:

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 16 lat.

Egzamin na kategorię T składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii T. Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym - wybrany losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania zestaw oraz wykonanie określonych zadań w ruchu drogowym.

W naszym Ośrodku egzamin na kategorię T przeprowadzany jest na ciągniku marki John Deere.

 Zdawanie egzaminu na kategorię T aktualnie odbywa się z użyciem przyczepy typu tandem (fot. poniżej)

Przyczepa_NOWA.jpg

 

Zbiorniczek płynu chłodniczego (należy podnieść maskę silnika) 

Zbiorniczek płynu chłodniczegoZbiorniczek płynu chłodniczego z bliska

 

Wlew oleju silnikowego oraz bagnet poziomu oleju

Wlew oleju silnikowego oraz bagnet poziomu oleju

 

Zbiorniczek płynu do spryskiwaczy szyb

Zbiorniczek płynu do spryskiwaczy szybZbiorniczek płynu do spryskiwaczy szyb z bliska

 

Włącznik kierunkowskazów oraz świateł drogowych

Włącznik kierunkowskazów

 

Włącznik świateł

Włącznik świateł

 

 - Światła pozycyjne                                                        - Światła mijania

Traktor_pozycyjne.jpgTraktor_mijania.jpg

 

Przełącznik jazdy rewers (przód-tył)

Przełącznik jazdy rewers (przód-tył)

 

Opłata za egzamin wynosi 250 zł. Część teoretyczna - 50 zł, część praktyczna – 200 zł. Opłaty można dokonywać na konto:

PKO BP I oddział w Tarnobrzegu numer 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774.

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

 • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,
 • ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców - ważna karta pobytu,
 • oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

W naszym Ośrodku istnieje możliwość podejścia do egzaminu próbnego. Próbny egzamin teoretyczny na kategorię T przeprowadzany jest bezpłatnie, natomiast egzamin praktyczny na placu manewrowym przeprowadzany jest odpłatnie – 50 zł za 30 minut jazdy- w przypadku korzystania z ciągnika WORD lub 20 zł za 30 minut jazdy - w przypadku korzystania z ciągników OSK spełniających wymagania pojazdów nauki jazdy pod nadzorem instruktora nauki jazdy posiadającego ważne uprawnienia w zakresie kategorii T prawa jazdy. Aby skorzystać z usługi należy dokonać wcześniejszej rejestracji w Biurze Obsługi Klienta WORD.

Informacja na temat procedury przełożenia terminu egzaminu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Biuro Obsługi Klienta - telefon 15 822 63 80 oraz Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Prawo jazdy kategorii D + E uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii D, łącznie z przyczepą (przyczepami),
 2. zespołem pojazdów określonych w kat. B + E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,
 3. ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 1. 24 lata,
 2. 21 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępnąokreśloną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym.

Egzamin na kategorię D + E składa się tylko z części praktycznej.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym - wybrany losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania zestaw oraz wykonanie określonych zadań w ruchu drogowym.

Dodatkowo dla kategorii D+E wymagane jest podczas egzaminu:

1. Sprawdzenie nadwozia.
2. Sprawdzenie drzwi.
3. Sprawdzenie wyjść awaryjnych.
4. Sprawdzenie wymaganego wyposażenia:
a) liczba miejsc
b) liczba wyjść
c) koło zapasowe
d) liczba gaśnic
e) apteczka

W naszym Ośrodku egzamin na kategorię D + E przeprowadzany jest na pojazdach OSK spełniających wymagania pojazdów nauki jazdy.

Opłata za egzamin wynosi 250 zł. Opłaty można dokonywać na konto:

PKO BP I oddział w Tarnobrzegu nr 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774.

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

 1. wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,
 2. ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców - ważna karta pobytu,
 3. oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,
 4. dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

W naszym Ośrodku istnieje możliwość podejścia do egzaminu próbnego. Próbny egzamin praktyczny na placu manewrowym przeprowadzany jest odpłatnie – 20 zł za 30 minut jazdy. WORD Tarnobrzeg nie posiada samochodu na kategorię D + E. Istnieje możliwość odbycia jazdy próbnej na pojazdach OSK spełniających wymagania pojazdów nauki jazdy pod nadzorem instruktora nauki jazdy posiadającego ważne uprawnienia w zakresie kategorii D + E prawa jazdy. Aby skorzystać z usługi należy dokonać wcześniejszej rejestracji w Biurze Obsługi Klienta WORD.

Informacja na temat procedury przełożenia terminu egzaminu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Biuro Obsługi Klienta - telefon 15 822 63 80 oraz Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Autobus do egzaminu na prawo jazdy kategorii DPrawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

 • autobusem,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, także z przyczepą lekką.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 24 lata,
 • 21 lat dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej,
 • 21 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępnąokreśloną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym.

Egzamin na kategorię D składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii D. Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym - wybrany losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania zestaw oraz wykonanie określonych zadań w ruchu drogowym.

Dodatkowo dla kategorii D wymagane jest podczas egzaminu:

1. Sprawdzenie nadwozia.
2. Sprawdzenie drzwi.
3. Sprawdzenie wyjść awaryjnych.
4. Sprawdzenie wymaganego wyposażenia:
a) liczba miejsc,
b) liczba wyjść,
c) koło zapasowe,
d) liczba gaśnic,
e) apteczka.

 

W naszym Ośrodku egzamin na kategorię D przeprowadzany jest na autobusie marki Solbus.

Opłata za egzamin wynosi 300 zł. Część teoretyczna - 50 zł, część praktyczna – 250 zł. Opłaty można dokonywać na konto:

PKO BP I oddział w Tarnobrzegu numer 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774.

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

 • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,
 • ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców - ważna karta pobytu,
 • oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

W naszym Ośrodku istnieje możliwość podejścia do egzaminu próbnego. Próbny egzamin teoretyczny na kategorię D przeprowadzany jest bezpłatnie, natomiast egzamin praktyczny na placu manewrowym przeprowadzany jest odpłatnie – 60 zł za 30 minut jazdy - w przypadku korzystania z autobusu WORD lub 20 zł za 30 minut jazdy - w przypadku korzystania z autobusów OSK spełniających wymagania pojazdów nauki jazdy pod nadzorem instruktora nauki jazdy posiadającego ważne uprawnienia w zakresie kategorii D prawa jazdy. Aby skorzystać z usługi należy dokonać wcześniejszej rejestracji w Biurze Obsługi Klienta WORD.

Informacja na temat procedury przełożenia terminu egzaminu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Biuro Obsługi Klienta - telefon 15 822 63 80 oraz Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.