bmc remedy integration http://mmorpg24.net/cialis.html ed herbal http://mmorpg24.net/kamagra.html herbal impotence remedies http://mmorpg24.net/viagra.html herbal impotence pills
Menu

CZERWCOWE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI EGZAMINUJĄCYCH DZIECI SZKOLNE NA KARTĘ ROWEROWĄ

W dniu 11 czerwca 2018 roku Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu przeprowadził  kolejne szkolenie dla nauczycieli, którzy będą egzaminowali dzieci szkolne ubiegające się o kartę rowerową.

Było to drugie w tym roku bezpłatne szkolenie, a uczestniczyć w nim mogli pedagodzy posiadający prawo jazdy dowolnej kategorii. Po zakończeniu wszystkim uczestnikom szkolenia wydano zaświadczenia potwierdzające jego odbycie.
Program instruktażowy obejmował:

-  Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dot. pieszych i rowerzystów.

-  Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Analiza wypadków ze szczególnym uwzględnieniem

   rowerzystów. 

-  Elementy techniki jazdy, przygotowanie do jazdy, wyposażenie roweru.

-  Zasady prowadzenia egzaminów na kartę rowerową, prowadzenie dokumentacji

   w  zakresie uzyskiwania karty rowerowej.

1-DSC 00012-DSC 00043-DSC 00064-DSC 0010