bmc remedy integration http://mmorpg24.net/cialis.html ed herbal http://mmorpg24.net/kamagra.html herbal impotence remedies http://mmorpg24.net/viagra.html herbal impotence pills
Menu

LEKCJE EDUKACYJNE W NISKU Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W RUCHU DROGOWYM

W dniach 15 i 16 grudnia 2017 roku, pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu przeprowadzili lekcje edukacyjne, tematem których było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym.

Spotkania te odbyły się w ramach realizacji projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”. Odbyły się one na terenie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Nisku. W ramach działań poprzedzających spotkania, uczniowie wypełniali ankiety, do których pytania z zakresu problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego opracowane zostały przez WORD Tarnobrzeg. W ramach pytań ankietowani mieli możliwość wypowiedzenia się m.in. na temat zachowań kierowców, które najbardziej zagrażają bezpieczeństwu, jakim zachowaniem najczęściej narażają się na utratę życia lub zdrowia piesi i rowerzyści, czego oczekują oraz czego najbardziej obawiają się w związku ze szkoleniem i egzaminem na prawo jazdy.

Działanie to miało na celu nie tylko poznanie opinii młodzieży na poruszone w ankiecie problemy, ale również uzyskanie informacji, które tematy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego są najbardziej dla nich istotne i oczekiwane podczas planowanych lekcji.

Dlatego też przygotowana specjalnie na potrzeby tego projektu prezentacja zawierała przede wszystkim tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym „niechronionych” uczestników ruchu drogowego oraz problematykę niebezpiecznych zachowań młodych kierowców powiązanych z tzw. „syndromem młodego kierowcy”. Uczniowie otrzymali również wyczerpujące informacje dotyczące kursów, szkoleń oraz egzaminów prowadzonych przez WORD Tarnobrzeg.

1-IMG 20171215 1118252-IMG 20171215 1118363-IMG 20171215 1126344-IMG 20171215 1126555-IMG 20171215 132914