bmc remedy integration http://mmorpg24.net/cialis.html ed herbal http://mmorpg24.net/kamagra.html herbal impotence remedies http://mmorpg24.net/viagra.html herbal impotence pills
Menu

COROCZNE SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI OSK W WORD W TARNOBRZEGU

W dniu 6 lutego 2018 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Na spotkaniu podsumowano wzajemną współpracę na przestrzeni minionego roku, nakreślono zadania i plany na najbliższe miesiące oraz poruszono kwestie związane ze zdawaniem egzaminów na prawo jazdy. Dyskusja dotyczyła m.in. zagadnień praktycznych w zakresie nauki jazdy. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli również możliwość zgłoszenia swoich uwag i spostrzeżeń dotyczących kwestii poprawy współdziałania w codziennej działalność OSK i WORD. Obie uczestniczące strony zgodnie podkreśliły celowość i ważność tego rodzaju spotkań, które w znacznym stopniu przyczyniają się do ciągłej poprawy w realizowaniu procesu szkolenia zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.