Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu współorganizował eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”, które odbyły się 4 kwietnia br. na Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu. Turniej swoim programem obejmował tematykę ratownictwa pożarowego jak również szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zawodników podzielono na trzy grupy wiekowe: szkoły podstawowe kl. 1 – 4 , kl. 5 - 8 oraz szkoły ponadpodstawowe. Zmagania uczestników odbyły się w dwóch etapach: test jednokrotnego wyboru, następnie trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych odpowiadało na pytania komisji konkursowej, w której zasiadał przedstawiciel Ośrodka. Na podsumowanie przeprowadzono pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów po drodze oraz przypomniano o konieczności stosowania elementów odblaskowych po zmroku w terenie niezabudowanym. Dla najlepszych zawodników ufundowano nagrody rzeczowe a pozostałych zaopatrzono w elementy odblaskowe.

Zamek_1.jpg Zamek_2.jpg

Zamek_3.jpg Zamek_4.jpg

Zamek_5.jpg

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat prawidłowego zachowania dzieci w drodze do i z przedszkola. Następnie przy użyciu pomocy dydaktycznych jakimi są: znaki drogowe, sygnalizacja świetlna i przejście dla pieszych przećwiczono prawidłowe przechodzenie przez jezdnię na pasach z sygnalizacją i bez sygnalizacji świetlnej. Wszystkie przedszkolaki biorące udział w zajęciach zostały zaopatrzone w elementy odblaskowe. Celem zajęć edukacyjnych było zaszczepienie wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego prawidłowych zachowań na drodze oraz propagowanie stosowania elementów odblaskowych. Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta przez przedszkolaków podczas zajęć edukacyjnych, którą wyłożyli pracownicy Ośrodka w Tarnobrzegu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jaslany_6.jpg

Jaslany_5.jpgJaslany_2.jpg

Jaslany_1.jpgJaslany_3.jpg

Jaslany_4.jpg

 

          Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu przeprowadzili lekcje edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, numerów alarmowych oraz przepisów ruchu drogowego dla dzieci z Przedszkola nr 13  w Tarnobrzegu. Przy pomocy materiałów edukacyjnych w tym fantomów szkoleniowych przećwiczono z przedszkolakami zasady udzielania pierwszej pomocy. W ramach zajęć przypomniano również przepisy dotyczące pieszych oraz najważniejsze zasady przewożenia dzieci w samochodach. Zwrócono również szczególną uwagę na obowiązek noszenia elementów odblaskowych w widocznych eksponowanych miejscach. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali opaski odblaskowe z numerami alarmowymi i algorytmem udzielania pierwszej pomocy.

20240320_091744.jpg20240320_092209.jpg20240320_095017.jpg20240320_094154.jpg20240320_113341.jpg