W dniu 7 maja 2022 roku  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu odbył się Turniej z zakresu BRD. W Turnieju uczestniczyły młodzieżowe drużyny z tarnobrzeskich szkół ponadpodstawowych. Warunkiem podstawowym uczestnictwa w Turnieju było posiadanie prawa jazdy kategorii B. Zmagania składały się z trzech części: testu teoretycznego, znajomości najważniejszych elementów pojazdu oraz z jazdy na czas między pachołkami po placu manewrowym Ośrodka pojazdem toyota Yaris. W wyniku rywalizacji spośród uczestników wyłoniono zwycięskie drużyny, które zostały nagrodzone przez Dyrektora WORD upominkami rzeczowymi.

IMG_20220507_081237.jpgIMG_20220507_091645.jpg

IMG_20220507_091729.jpgIMG_20220507_101544.jpg

IMG_20220507_101911.jpgIMG_20220507_102632_1.jpg

IMG_20220507_112922.jpgIMG_20220507_113049.jpg

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu 7 maja 2022 roku czynnie włączył się w popularyzowanie oddawania krwi poprzez udział w akcji zbiórki krwi w Baranowie Sandomierskim. Krew jest tym bezcennym dobrem, które jest często niezbędne aby uratować poszkodowanego w wyniku zdarzeń drogowych. Dla uczestników zbiórki pracownik Ośrodka przeprowadził konkurs rzutu piłeczką do kosza w specjalnych okularach alko-goglach. Świadomość spóźnionej i błędnej reakcji człowieka po spożyciu alkoholu uświadomi kierowcom, że nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno kierować pojazdem po spożyciu alkoholu. Dla dzieci przeprowadzono zajęcia edukacyjne na temat prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym oraz na temat zmian w przepisach dotyczących pieszych. Wszystkich krwiodawców zaopatrzono w elementy odblaskowe oraz upominki rzeczowe.

majowa_kropla_1.jpgmajowa_kropla_2.jpg

majowa_kropla_3.jpgmajowa_kropla_4.jpgmajowa_kropla_5.jpgmajowa_kropla_6.jpg

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu wspólnie z Zespołem Szkół im. J. M. Ossolińskiego oraz Wójtem Gminy Mielec zorganizował eliminacje gminne ,,Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” szkół podstawowych, które odbyły się 5 maja 2022 roku w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej. Turniej przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Zawodnicy mieli za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru z zakresu przepisów ruchu drogowego a następnie przejechać bezbłędnie po rowerowym torze przeszkód. Komisja w skład, której zasiadał przedstawiciel Ośrodka wyłoniła zwycięskie drużyny i sporządziła protokół pod, którym podpisali się wszyscy członkowie komisji. Na zakończenie podsumowano wyniki oraz zwrócono uwagę na obowiązek zakładania elementów odblaskowych poruszając się po drodze. Dla najlepszych drużyn ufundowano nagrody rzeczowe a pozostałych zawodników zaopatrzono w różne gadżety i elementy odblaskowe.

 IMG_20220505_101119.jpgIMG_20220505_102244.jpgIMG_20220505_115931.jpg

IMG_20220505_120645.jpgIMG_20220505_120940.jpg