Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu oraz Przedszkole Nr 17 w Tarnobrzegu w ramach projektu edukacyjnego pn. „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI” zorganizowali konkurs plastyczny o tematyce: „RUCH ULICZNY”. Do konkursu przystąpiły dzieci 5-6 letnie z oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Tarnobrzeg. Konkurs obejmował tematykę przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.

W dniu 22.04.2013r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu odbyły się miejskie i powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkól podstawowych i gimnazjalnych oraz w dniu 27.04.2013r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych.

W dniu 19.03.2013 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 4 w Tarnobrzegu zorganizował i przeprowadził Międzynarodowy Konkurs z Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pn. „RUCH DROGOWY W WYBRANYCH KRAJACH UE.” Konkurs przeprowadzony został pod kątem znajomości zasad ruchu drogowego w wybranych krajach Unii Europejskiej. W zajęciach uczestniczyły grupy uczniów wraz z opiekunami z Włoch, Bułgarii, Rumuni, Turcji i Polski. Celem konkursu było uświadomienie uczniom podobieństw i różnic w przepisach ruchu drogowego w takich krajach jak: Włochy, Bułgaria, Rumunia, Turcja i Polska. Sprawdzenie i doskonalenie techniki jazdy na rowerze, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.