8 czerwca 2014 r. stowarzyszenie „Tuszowska ścieżka” zorganizowało piknik rodzinny z okazji Dnia Rodziny przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zorganizował i przeprowadził konkurs rodzinny  z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w dniu 8 czerwca w trakcie VII Pikniku Rodzinnego, który odbył się przy Parafii Chrystusa Króla w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu był współorganizatorem turnieju dla podkarpackich policjantów o tytuł „Policjanta Ruchu Drogowego”. W turnieju wzięło udział 22 policjantów z wydziałów ruchu drogowego, którzy brali udział w pięciu konkurencjach.