Już po raz trzeci Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu aktywnie włączył się w organizacje i przeprowadzenie w dniu 25.08.2013 r. „Pikniku Cygańskiego” w Cyganach. Tym razem dla uczestników w/w „Pikniku” zaproponowaliśmy udział w Turnieju Motoryzacyjnym o Puchar Dyrektora WORD w Tarnobrzegu. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, skierowany specjalnie dla posiadaczy prawa jazdy kategorii „B”. Część teoretyczna miała na celu sprawdzenie wiedzy uczestników z zakresu przepisów o ruchu drogowym.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w dniu 23.06.2013r z okazji „Pikniku Rekreacyjno Sportowego” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach a przeprowadzonego w Motyczu Poduchownym, zorganizował i przeprowadził quizy, zabawy i gry przybliżające tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas zbliżających się wakacji. Podsumowaniem tych zajęć był Rodzinny Konkurs Rowerowy.

W piątek 10 maja 2013r. na obiektach Szkoły Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej położonej na terenie gminy Harasiuki rozegrany został Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół Podstawowych. Jednym z współorganizatorów w/w Turnieju był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.