XXXVII finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbył się w dniach od 1 do 3 czerwca 2014 w Czarnej powiat dębicki.

W dniach od 2 do 4 czerwca 2014 została przeprowadzona Akcja „Świetlik” przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, mająca na celu zwrócenie uwagi najmłodszych na zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w dniu 1 czerwca 2014 r. współorganizował „Piknik 4x4 Sobów 2014”.