Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu dnia 31 maja uczestniczył w Pikniku Rodzinnym pod hasłem „Jestem bezpieczny i ekologiczny” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli.

W dniu 30 maja 2014 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste przekazanie Defibrylatora, czyli urządzenia do przywracania akcji serca ofiarom wypadków. Urządzenie ratujące życie zostało zakupione w ramach zadań statutowych z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. W uroczystości brał udział Z-ca Dyrektora WORD Tarnobrzeg Pan Kamil Kalinka. Wyżej wymieniony sprzęt odebrał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu Pan bryg. mgr inż. Andrzej BABIEC.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu współorganizował Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się w dniu 23 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu.