Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu dnia 22 stycznia 2015 r. przeprowadził szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego z Przedszkola nr 4 przy Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie.

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego wydania programu "Wyhamuj" przygotowanego przez Miejską Telewizję Tarnobrzeg.

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu przeprowadziły wspólną akcję prewencyjną pn. „Bezpieczna jesień” związaną ze zmianą ustawy „Prawo o ruchu drogowym” – nakładającej obowiązek używania elementów odblaskowych na osoby piesze poruszające się drogą po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.