Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu dnia 7 września 2014 r. przeprowadził szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tarnobrzeskiego podczas zawodów sportowo-pożarniczych dla Grupy MDP i „C” KDP o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Baranowie Sandomierskim.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zorganizował i przeprowadził konkurs drużynowy (rodzic i dziecko) z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w czasie Pikniku Rodzinnego w Gorzycach w dniu 6 września 2014 r.

W dniu 28 sierpnia 2014 r. w OSP Stalowa Wola odbyło się wręczenie zaświadczeń uprawniających do kierowania ruchem drogowym strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Szkolenie odbyło się na koszt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu i wzięło w nim udział 11 strażaków-ochotników.