Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zorganizował szkolenie dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie z bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych i rowerzystów, szkolenie to miało na celu również propagowanie używania elementów odblaskowych.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu wraz z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika zorganizował konkurs pt. „ Bezpieczeństwo i zdrowie przede wszystkim”.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zorganizował w dniu 11 marca 2015 roku szkolenie z bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych i rowerzystów dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tanewskiej, szkolenie to miało na celu omówienie przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie używania elementów odblaskowych.