Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z Powiatowego Konkursu literacko – plastycznego pt. „Bezpieczne Przedszkolaki" przygotowanego przez TVL Telewizję Lokalną.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zorganizował szkolenie z bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych i rowerzystów dla uczniów z Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim, szkolenie to miało na celu omówienie przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie używania elementów odblaskowych.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wraz z Przedszkolem nr 17 w Tarnobrzegu pod Honorowym Patronatem Komendy Miejskiej Policji zorganizował Powiatowy Konkurs literacko – plastyczny pt. „Bezpieczny Przedszkolak”. Konkurs dotyczył bezpieczeństwa w ruchu drogowym najmłodszych i był skierowany do przedszkolaków w wieku 5-6 lat z powiatu tarnobrzeskiego.