Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu włączył się w organizację ,,XXXIV Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego Szkół Specjalnych", który odbył w dniu 18 maja 2023 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Mielcu. Celem tego rodzaju Turniejów jest popularyzowanie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa na drogach, wzbogacanie wiedzy i doświadczenia uczniów oraz wyrabianie u nich właściwych umiejętności i nawyków prawidłowego, kulturalnego poruszania się po drogach publicznych. Turniej składał się z czterech etapów. W pierwszym pisemnym zawodnicy mieli za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru z zakresu przepisów ruchu drogowego. W drugim praktycznym mieli do pokonania: rowerowy tor sprawnościowy a następnie jazdę rowerem w miasteczku ruchu drogowego. Ostatnia część polegała na ustnych odpowiedziach na trzy pytania z zakresu przepisów ruchu drogowego. Na zakończenie omówiono popełnione błędy w testach z przepisów ruchu drogowego i wręczono nagrody uczestnikom.

IMG_20230517_120903059.jpgIMG_20230517_121626364.jpg

IMG_20230517_122247768_BURST001.jpg

 

W dniach 16 i 17 maja 2023 roku pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu przeprowadzili lekcje edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, numerów alarmowych oraz przepisów ruchu drogowego dla dzieci z klas 1-8 w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu. Przy pomocy materiałów edukacyjnych w tym fantomów szkoleniowych przećwiczono z dziećmi zasady udzielania pierwszej pomocy z naciskiem na ofiary wypadków komunikacyjnych. W ramach zajęć przypomniano również przepisy dotyczące pieszych, rowerzystów oraz najważniejsze znaki drogowe. Zwrócono również szczególną uwagę na obowiązek noszenia elementów odblaskowych w widocznych eksponowanych miejscach. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali opaski odblaskowe z numerami alarmowymi i algorytmem udzielania pierwszej pomocy.

20230516_081900.jpg  20230516_084032.jpg

20230516_084503.jpg20230516_085324.jpg

20230516_091530.jpg20230516_094214.jpg

20230516_094640.jpg20230516_100811.jpg

20230516_103017.jpg20230517_093517.jpg

W dniu 6 maja 2023 roku na Rynku w Rozwadowie odbył się Piknik Rodzinny poświęcony akcji Chrońmy Dzieci Wspierajmy Rodziców. Pracownicy WORD w Tarnobrzegu przygotowali konkursy sprawnościowo - edukacyjne z zakresu BRD dla całych rodzin. W kąciku edukacyjnym przeprowadzono pogadankę z dziećmi przy wsparciu pomocy dydaktycznych na temat prawidłowego poruszania się dzieci po chodniku i drodze. Wyróżniających się wiedzą uczestników konkursu uhonorowano nagrodami rzeczowymi. Dla dzieci młodszych przygotowano krzyżówki, rebusy oraz kolorowani związane z prawidłowymi zachowaniami w ruchu drogowym. Dzięki tego typu konkursom Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu propaguje świadome i odpowiedzialne postawy uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo każdy uczestnik biorący udział w konkursach został zaopatrzony w elementy odblaskowe zwiększające widoczność i bezpieczeństwo na drodze.

IMG20230506145911.jpgIMG20230506151305.jpg

IMG20230506160133.jpg

IMG20230506173317.jpg