W dniu 21 listopada 2023 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu odbyła się kolejna edycja szkolenia dla nauczycieli, którzy będą egzaminowali młodzież szkolną ubiegającą się o kartę rowerową. W szkoleniu wzięły udział nauczycielki z siedmiu szkół podstawowych. Na zakończenie wszystkie osoby uczestniczące otrzymały od Dyrektora WORD dokumenty uprawniające do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową w swoich macierzystych placówkach edukacyjnych.

karta_rower_1.jpgkarta_rower_2.jpg

karta_rower_3.jpg

W dniu 21 listopada 2023 pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu przeprowadzili w Szkole Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu zajęcia edukacyjne dla dwóch grup przedszkolnych – 5-cio i 6-ciolatków. Był to jeden z elementów projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap V”. Dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Głównym tematem spotkania było bezpieczne poruszanie się pieszych i rowerzystów podczas korzystania z dróg publicznych oraz przy przechodzeniu przez jezdnię. W zajęciach wziął również udział jako gość Wicestarosta Powiatu niżańskiego – pan Adam Mach.

20231121_091509.jpg

20231121_092513.jpg

20231121_093743.jpg

20231121_095054.jpg

20231121_095523.jpg

20231121_100119.jpg

W dniu 13 września 2023 r., na terenie tarnobrzeskiego "Miasteczka Ruchu Drogowego", przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu. W zajęciach uczestniczyli równiez nauczyciele, którzy mogli wzbogacić swoje doświadczenia w zakresie szkolenia praktycznego dzieci, przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerową. Zaprezentowano i omówiono jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami zachować się wróżnych sytuacjach drogowych, m.in. jak należy zmieniać pas ruchu, jak zmieniać kierunek jazdy, jak zachować się i na co zwracać szczególną uwagę podczas zbliżania sie do różnego typu skrzyżowań. Przy okazji zademonstrowane zostały symulacje sytuacji niebezpiecznych, mogących zaistnieć w przypadku lekkomyślnych i niezgodnych z prawem zachowań. Wytłumaczono i przedstawiono w praktyce, jak ważne dla życia i zdrowia są zasady zachowania ogólnej i szczególnej ostrożności oraz ograniczonego zaufania. Na podstawie wszystkich mozliwych do zademonstrowania na terenie Miasteczka sytuacji drogowych, uświadamiano dzieci, jak ważna dla ich bezpieczeństwa jest widoczność i przewidywalność zachowań. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali elementy odblaskowe.

Przec_Tbg_2.jpgPrzec_Tbg_3.jpg

Przec_Tbg_4.jpgPrzec_Tbg_5.jpg

Przec_Tbg_6.jpgPrzec_Tbg_1.jpg