Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż nabór na stanowisko egzaminatora został zakończony.

Statystyki zdawalności w WORD w Tarnobrzegu za wrzesień 2022 r.

54% wyniosła zdawalność za pierwszym podejściem do egzaminu.
Statystyka łączna dla wszystkich kategorii: 48% kandydatów zaliczyło pozytywnie praktyczny egzamin na prawo jazdy. Zdawalność na kategorię B wynosiła - 44%, na kat. C wyniosła – 64%, na kategorię C+E - 41%.

Warsztaty_doskonalenia_zawod_3B.jpg