O nas

 Kal_pracy_2024_WEB.jpg

 

 

Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi prosimy przesłać je za pomocą poniższego formularza:

Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Od dnia 12 grudnia 2018 r. funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ponownie pełni mgr Kamil Kalinka.

Do kompetencji dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu należy:

 1. sprawowanie kierownictwa w zakresie działania Ośrodka,
 2. składanie sprawozdań organowi nadzoru – Zarządowi Województwa Podkarpackiego,
 3. współpraca z różnymi podmiotami w celu sprawnej realizacji statutowych zadań Ośrodka,
 4. ustalanie podziału pracy pomiędzy bezpośrednio podporządkowanych pracowników,
 5. ustalanie wewnętrznej organizacji Ośrodka, zakresu działania komórek organizacyjnych stosownie do regulacji statutu Ośrodka,
 6. wydawanie zarządzeń wewnętrznych w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa, statutem, regulaminem organizacyjnym,
 7. przedkładanie do wiadomości Zarządowi Województwa Podkarpackiego rocznego planu finansowego,
 8. przedkładanie do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego rocznego sprawozdania finansowego i propozycji podziału zysku netto uzyskanego z działalności Ośrodka,
 9. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej,
 10. nadzór nad realizacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 11. czuwanie nad przestrzeganiem w Ośrodku zasad bhp, ppoż., ochroną mienia Ośrodka, ochroną tajemnicy służbowej, państwowej,
 12. prowadzenie polityki kadrowej, zatrudnienia i płac,
 13. administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 14. zawieranie umów cywilnoprawnych i dokonywanie czynności w innych formach prawnych w celu realizacji statutowych zadań Ośrodka,
 15. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z obronnością, ochroną, obroną cywilną i zagrożeniami kryzysowymi,
 16. przyjmowanie skarg i wniosków oraz nadzór nad ich właściwym i terminowym załatwianiem.

Kontakt przez sekretariat:

Telefon: 15 823 65 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1 stycznia 1992 roku rozpoczął działalność Wojewódzki Ośrodek Egzaminowania z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 5 w Tarnobrzegu. Obiekt pod Wojewódzki Ośrodek Egzaminowania był dzierżawiony od Zarządu Okręgowego Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu, który to wygrał konkurs na dzierżawę - przedstawiona oferta była najlepsza, a zaplecze jakim dysponował spełniało odpowiednie wymagania.

Po zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawa o Ruchu Drogowym” wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Egzaminowania miały zostać przekształcone w Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Dnia 1 stycznia 1998 roku decyzją Wojewody Tarnobrzeskiego powstał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jako wojewódzka osoba prawna. WORD mieścił się dalej w dzierżawionych obiektach Ligi Obrony Kraju, a dyrektorem został  Pan Stanisław Karyta. Powołany Ośrodek otrzymał wyposażenie biurowe i pojazdy egzaminacyjne.

W związku z reformą administracyjną kraju od 1 stycznia 1999 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu został podporządkowany Zarządom Województwa Podkarpackiego, stając się jednocześnie wojewódzką samorządową osobą prawną. Zarząd województwa nakreślił wszystkim Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego na Podkarpaciu kierunki działania mające w jak najszybszym czasie doprowadzenie do stworzenia własnej bazy. W związku z tym, kierownictwo Ośrodka za zgodą zarządu województwa podjęło decyzje o budowie własnej siedziby Ośrodka. W 2000 roku została zakupiona od przedsiębiorstwa PKS w Tarnobrzegu działka o pow. 1,36 ha, a także został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej nowej siedziby Ośrodka. Przetarg ten wygrało biuro projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie, które wiosną 2001 roku przekazało gotową dokumentację. Po otrzymaniu projektu został ogłoszony przetarg na budowę obiektu. Budowę rozpoczęto w sierpniu 2001 roku, a 2 kwietnia 2002 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu rozpoczął działalność w nowej siedzibie mieszczącej się przy ul. Sikorskiego 86A . Oficjalne otwarcie nowej siedziby odbyło się 13 maja 2002 roku. Wewnątrz znajdują się nowoczesne sale do przeprowadzania egzaminów teoretycznych, sale wykładowe oraz przestronne Biuro Obsługi Klienta. Przy budynku znajduje się również plac manewrowy do przeprowadzania egzaminów praktycznych na wszystkie kategorie. W takim kształcie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz.602 z późniejszymi zmianami),
 • zarządzenia Nr 97 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 22 grudnia 1997 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu,
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,
 • ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • statutu,
 • ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

W poszczególnych latach funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu sprawowali:

 • 02.01.1998 r. – 30.06.1998 r. – Pan Stanisław Karyta
 • 01.07.1998 r. – 23.12.2002 r. – Pan Marek Dul
 • 24.12.2002 r. – 20.12.2006 r. – Pan Wiesław Lichota
 • 21.12.2006 r. – 30.11.2010 r. – Pani Janina Sagatowska
 • 17.01.2011 r. – 05.07.2013 r. – Pan Wiesław Lichota
 • 19.07.2013 r. – 31.05.2014 r. – Pan Lucjusz Nadbereżny

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

ul. Sikorskiego 86 A, 39-400 Tarnobrzeg
Telefon 15 823 56 00
Telefon / faks 15 823 65 05
NIP: 8671819168
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Obsługi Klienta

Telefon: 15 822 63 80
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:

Sekretariat i wydziały: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Biuro Obsługi Klienta:
poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00
Sprawdź soboty pracujące - (zakładka O NAS) kalendarz pracy

Kasa:
poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00

Nr konta bankowego:

PKO BP o/Tarnobrzeg
59 1020 4913 0000 9902 0010 1774

 

Dyrektor - Kamil Kalinka

Telefon: 15 823 65 05
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Dyrektora - Marek Ożga

Telefon: 15 823 65 05
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Egzaminowania

Kierownik Wydziału

Antoni Sulicki
Telefon: 15 823 65 05
Telefon komórkowy 533 379 382
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Egzaminator Koordynator
Specjalista ds. Badań i Analiz    

Lidia Żmuda
Telefon: 15 823 65 05
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Egzaminator Nadzorujący

Leszek Kida
15 823 65 05
Telefon komórkowy 533 379 380
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Obsługi Klienta

Kierownik Biura Obsługi Klienta
Małgorzata Tokarz
Telefon 15 822 63 80
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Kierownik – Dawid Uzar
Telefon: 15 823 65 05
Telefon komórkowy 881 933 502
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Kadr i Obsługi Prawnej

Kierownik - Beata Bojczynko
Telefon: 15 823 65 05
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Finansowo-Księgowy

Główna Księgowa – Patrycja Pacholarz
Telefon: 15 823 65 05
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Techniczno-Gospodarczy

Kierownik Wydziału
p.o. Dawid Uzar
Telefon: 15 823 65 05
Telefon: 15 823 55 19
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Bezpieczeństwa Informacji

Kierownik Wydziału
Paulina Kozik
Telefon: 15 823 56 00
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Główny specjalista ds. informatyki
Andrzej Kraszewski
Telefon: 15 823 65 05
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.