W dniu 22.04.2013r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu odbyły się miejskie i powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkól podstawowych i gimnazjalnych oraz w dniu 27.04.2013r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych.

Organizatorem w/w turniejów był WORD w Tarnobrzegu oraz Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu.

Dla uczestników „Turniejów” WORD Tarnobrzeg ufundował nagrody i upominki
w postaci akcesoriów rowerowych, sprzętu sportowego oraz indywidualne puchary dla zawodników którzy uzyskali najlepsze wyniki z części teoretycznej i praktycznej w/w konkursów. Nagrody i upominki otrzymali wszyscy uczestnicy Turniejów.

Do uczestnictwa w eliminacjach powiatowych zgłosiło się 14 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja wyłonione w eliminacjach szkolnych.

Ustalono, że eliminacje powiatowe będą się składały z dwóch konkurencji: tj. pisemnego testu oraz jazdy rowerem po wyznaczonym torze przeszkód.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji kolejność drużyn z poszczególnych szkół ukształtowała się następująco:

Szkoły Podstawowe Powiatu Grodzkiego:

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu
 2. Szkoła Podstawowa nr 6 w Tarnobrzegu
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu
 4. Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu

Szkoły Podstawowe Powiatu Ziemskiego:

 1. Szkoła Podstawowa w Alfredówce
 2. Szkoła Podstawowa w Wydrzy
 3. Szkoła Podstawowa w Woli Baranowskiej
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach

Gimnazja Powiatu Grodzkiego:

 1. Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu
 2. I Społeczne Gimnazjum w Tarnobrzegu
 3. Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu

Gimnazja Powiatu Ziemskiego:

 1. Gimnazjum w Woli Baranowskiej
 2. Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie
 3. Gimnazjum w Sokolnikach

DSC 0241DSC 0243DSC 0244DSC 0245DSC 0246DSC 0247DSC 0248DSC 0249DSC 0250DSC 0251DSC 0252DSC 0253DSC 0254DSC 0256DSC 0257DSC 0258DSC 0259DSC 0261DSC 0262DSC 0266DSC 0267DSC 0269DSC 0270DSC 0271DSC 0273DSC 0275DSC 0277DSC 0278DSC 0279DSC 0280DSC 0284DSC 0285DSC 0286DSC 0287DSC 0288DSC 0289DSC 0290DSC 0291DSC 0292DSC 0293DSC 0294DSC 0295DSC 0296DSC 0297DSC 0298DSC 0299DSC 0302DSC 0303DSC 0304DSC 0306