Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania: Renault Traffic z przyczepą

  • pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t,
  • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat.

Egzamin na kategorię B+E składa się tylko z części praktycznej.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu

manewrowym - wybrany losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania zestaw oraz wykonanie określonych zadań w ruchu drogowym.

W naszym Ośrodku egzamin na kategorię B+E przeprowadzany jest na samochodzie marki Renault Traffic.

Opłata za egzamin wynosi 250 zł. Opłaty można dokonywać na konto:

PKO BP I oddział w Tarnobrzegu numer 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774.

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

  • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,
  • ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców - ważna karta pobytu,
  • oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

W naszym Ośrodku istnieje możliwość podejścia do egzaminu próbnego. Próbny egzamin praktyczny na placu manewrowym przeprowadzany jest odpłatnie – 50 zł za 30 minut jazdy- w przypadku korzystania z samochodu WORD lub 20 zł za 30 minut jazdy - w przypadku korzystania z samochodów OSK spełniających wymagania pojazdów nauki jazdy pod nadzorem instruktora nauki jazdy posiadającego ważne uprawnienia w zakresie kategorii B+E prawa jazdy. Aby skorzystać z usługi należy dokonać wcześniejszej rejestracji w Biurze Obsługi Klienta WORD.

Informacja na temat procedury przełożenia terminu egzaminu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Biuro Obsługi Klienta - telefon 15 822 63 80 oraz Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.


 Komora silnika

 Dźwignia otwierania pokrywy silnika znajduje się
z lewej strony pod deską rozdzielczą
 

 Dźwignia otwierania pokrywy silnika

 

 

 Wlew płynu chłodniczego znajduje się
po lewej stronie z przodu komory silnika
 

Wlew płynu chłodniczego

Wlew płynu chłodniczego z bliska

Wlew płynu chłodniczego z bardzo bliska

 

 

 Wlew płynu hamulcowego znajduje się
w głębi centralnej części komory silnika
 

 Wlew płynu hamulcowego

 Wlew płynu hamulcowego z bliska

 Wlew płynu hamulcowego z bardzo bliska

 

 

 Wlew oleju silnikowego znajduje się
z przodu centralnej części komory silnika
 

 Wlew oleju silnikowego

 Wlew oleju silnikowego z bliska

 

 

 Bagnet do sprawdzenia poziomu oleju znajduje się 
w głębi po lewej stronie komory silnika 

 Bagnet do sprawdzenia poziomu oleju

 Bagnet do sprawdzenia poziomu oleju z bliska

 Bagnet do sprawdzenia poziomu oleju z bardzo bliska

 

 

 Wlew płynu do spryskiwaczy znajduje się 
po lewej stronie komory silnika 

Wlew płynu do spryskiwaczy

Wlew płynu do spryskiwaczy z bliska