Od 1 sierpnia 2019 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu wprowadza zmianę w opłatach za udostępnienie placu manewrowego dla Ośrodków Szkolenia Kierowców.

W soboty i inne wyznaczone dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 15.00 Ośrodki Szkolenia Kierowców mogą wynająć plac manewrowy lub pojedyncze jego tory celem przeprowadzenia jazd próbnych. Czas, w którym można korzystać z poszczególnych torów placu manewrowego to wielokrotność 60 minut. Jazda próbna odbywa się na pojazdach OSK spełniających wymagania pojazdów nauki jazdy pod nadzorem instruktora nauki jazdy posiadającego ważne uprawnienia w zakresie kategorii prawa jazdy dla której odbywa się jazda próbna. W przypadku kategorii A1, A2 i A Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu udostępnia urządzenia do pomiaru prędkości. Zapisu można dokonać w Biurze Obsługi Klienta po wcześniejszym uiszczeniu opłaty.

Cennik opłat

Kategoria pojazdu / stanowisko
Cena wynajmu dla OSK
Czas jazdy próbnej
A1, A2, A 55, 00 zł 60 min.
B - 1 55, 00 zł 60 min.
B - 2 55, 00 zł 60 min.
B - 3 55, 00 zł 60 min.
B+E, C, C+E, D, T   - 1 55, 00 zł 60 min.
B+E, C, C+E, D, T   - 2 55, 00 zł 60 min.

 

Wpłat za jazdy próbne należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU

ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg

PKO BP o/Tarnobrzeg

Nr konta: 33 1020 4913 0000 9402 0120 9063 

z dopiskiem „Jazda próbna OSK – (nr osk)”

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Biuro Obsługi Klienta - telefon 15 822 63 80 oraz Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godziny 7:30 do 15:30.