Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu współorganizował  Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu. Konkurs skierowany był do uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

            W konkursie wzięło udział siedem drużyn po czterech uczestników ze szkół podstawowych, oraz pięć drużyn po trzech uczestników z gimnazjum, którzy brali udział
w przygotowanych konkurencjach. Zawodnicy mieli za zadanie rozwiązać test z przepisów ruchu drogowego. Kolejną konkurencją była znajomość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a następna to sprawnościowa jazda rowerem po przygotowanym torze.

Na zakończenie przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa pieszych
i rowerzystów w ruchu drogowym oraz omówiono test, który rozwiązywały drużyny
i podsumowano wyniki wszystkich konkurencji. Zwycięzców uhonorowano nagrodami rzeczowymi Nagrody wręczał m.in. Dyrektor WORD Tarnobrzeg – Pan Kamil Kalinka.

Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

I miejsce – Szkoła Podstawowa Przecław

II miejsce – Szkoła Podstawowa Łączki Brzeskie

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mielcu 

Gimnazja

I miejsce Gimnazjum Przecław

II miejsce Gimnazjum Wola Mielecka

II miejsce Gimnazjum nr 3 w Mielcu

SAM 7108SAM 7113SAM 7153SAM 7164SAM 7216SAM 7238SAM 7242SAM 7254SAM 7279SAM 7283SAM 7295SAM 7311SAM 7318SAM 7322SAM 7325SAM 7328SAM 7339SAM 7344