Cennik opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego

Nr konta: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774 

 

L.p.

Kat. prawa jazdy

Cena za egzamin teoretyczny

Cena za egzamin praktyczny

1.

AM, B

30 zł

140 zł

2.

A1, A2, A

30 zł

180 zł

3.

B1, C1, D1, T

30 zł

170 zł

4.

C, D

30 zł

200 zł

5.

B+E

-

200zł

6.

C1+E, C+E, D1+E, D+E

-

245 zł

Wpłat za egzaminy należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP o/Tarnobrzeg

Nr konta: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774 

 


 

 

Od 2 września 2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu istnieje możliwość odbycia jazdy próbnej.

Cennik opłat za jazdy próbne

Nr konta: 33 1020 4913 0000 9402 0120 9063

 Wysokość opłat (ceny brutto) za udostępnienie placu manewrowego WORD w Tarnobrzegu w celu odbycia jazdy próbnej .

  1. Dni robocze od godziny 1600 do 2000

Kategoria pojazdu

Pojazd WORD

Pojazd OSK

Czas jazdy próbnej

A

--------

20,00 zł

20 min

B

30,00 zł

--------

20 min

B + E

66,00 zł

36,00 zł

30 min

C

76,00 zł

36,00 zł

30 min

C + E

80,00 zł

36,00 zł

30 min

D

76,00 zł

36,00 zł

30 min

T

66,00 zł

36,00 zł

30 min

  1. Soboty i inne wyznaczone dni wolne od pracy w godzinach od 700 do 1500 .

Kategoria pojazdu / stanowisko

Cena wynajmu dla OSK

Czas jazdy próbnej

A1, A2, A

48,00 zł

60 min

B - 1

48,00 zł

60 min

B - 2

48,00 zł

60 min

B - 3

48,00 zł

60 min

B+E, C, C+E, D, T - 1

48,00 zł

60 min

B+E, C, C+E, D, T - 2

48,00 zł

60 min

Wpłat za jazdy próbne należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP o/Tarnobrzeg

Nr konta: 33 1020 4913 0000 9402 0120 9063