Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu dnia 13 lipca uczestniczył w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skopaniu.

Przeprowadzony został konkurs drużynowy ( rodzic i dziecko) z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test z Przepisów Ruchu Drogowego, dziecko brało udział w sprawnościowej jeździe rowerem po przygotowanym torze przeszkód. Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w elementy odblaskowe w postaci kamizelek i opasek odblaskowych. Na zakończenie przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym oraz omówiono test, który rozwiązywały drużyny oraz wręczone zostały atrakcyjne nagrody przez Dyrektora WORD Tarnobrzeg -  Pana Kamila Kalinkę.

DSC 0421DSC 0422DSC 0428DSC 0430DSC 0436DSC 0440DSC 0444DSC 0451DSC 0459DSC 0464DSC 0470DSC 0477DSC 0482DSC 0486DSC 0490DSC 0494DSC 0496