Zapraszamy na szkolenia redukujące punkty karne, które odbędą się w dniach 13 i 27 października 2021 roku o godzinie 15:30 w budynku WORD w Tarnobrzegu.

Informacje w pokoju numer 17, telefon 15 823 65 05.

Obowiązują zapisy wyłącznie w formie telefonicznej.

Cel i uczestnicy szkolenia:

- celem szkolenia jest uświadomienie kierowcom skutków naruszenia przepisów ruchu drogowego,
- w szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy otrzymali nie więcejniż 24 punkty, a nie mniej niż 6 punktów karnych i zostali wpisani do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, prowadzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji,
- ze szkolenia nie mogą skorzystać kierowcy w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy,
- odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6,
- w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Organizacja i program szkolenia:

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych i jest realizowane w ciągu 1 dnia.

Program szkolenia:

- psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym (3 x 45 minut),
- przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce (2 x 45 minut),
- prawne i społeczne aspekty skutków wypadków drogowych w Polsce (45 minut).

Wymagane dokumenty:

- prawo jazdy i dowód osobisty,
- karta zgłoszenia (do pobrania na stronie WORD w zakładce Kursy i szkolenia / Punkty karne),
- dowód wpłaty,
- oświadczenie o stanie zdrowia (do pobrania na stronie WORD w zakładce Kursy i szkolenia / Punkty karne).

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 350 zł.

Wpłat za szkolenie należy dokonywać na konto:

Numer konta: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu
ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP o/Tarnobrzeg