Informujemy, że WORD w Tarnobrzegu organizuje kursy reedukacyjne które zostaną przeprowadzone w dniach od 5 do 6 oraz od 19 do 20 października 2021 r.

Rozpoczęcie kolejnych edycji kursów godzinie 13:00.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia telefonicznego ze względu na ograniczoną ilość miejsc.

Szczegółowe informacje można uzyskać w WORD Tarnobrzeg w godzinach od 7:30 do 15:30 w pokoju numer 17 i numer 29 - telefonicznie pod numerem: 15 823 65 05 lub 15 823 56 00.

Obowiązują zapisy wyłącznie w formie telefonicznej.

 

Kurs reedukacyjny jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

Opłata za kurs wynosi 400 zł.

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty i skierowanie na kurs reedukacyjny,
- dowód wpłaty,
- karta zgłoszenia (do pobrania na stronie WORD w zakładce Kursy i szkolenia / Kurs reedukacyjny),
- oświadczenie o stanie zdrowia (do pobrania na stronie WORD w zakładce Kursy i szkolenia / Kurs reedukacyjny).

Wpłat należy dokonać na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu
ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg

PKO BP o/Tarnobrzeg
Numer: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774
Tytułem: Kurs reedukacyjny